Vær med

Hvad ser du når du hører om Ghana, Afrika?

ROFAC ser potentialer og muligheder, derfor beder vi om din hjælp til at investere i Ghanas kommende generation, børnene.
Hvordan kan du hjælpe?

Som en velgørenhed NGO, er vi meget afhængige af din støtte, derfor din støtte også som frivillig vil være en stor hjælp.

  • Samle ind til vores projekter.
  • Donér et talent,
  • Bliv frivillig og møde børnene på gaderne,
  • Frivillige som lærer
  • Frivillig på en børnehjem

ROFAC modtager kun 90% af donationer betalt via Paypal. Man kan også donere direkte til vores bankkonto, så ROFAC modtager 100%

Det koster ganske lidt, at gøre en stor forskel for et barn i Ghana. Det er dog en kæmpe udfordring at skabe vedvarende og bæredygtige forandringer i en samfund, hvor fattigdom og korruption til tider er overskyggende faktorer.

ROFACs projekter favner bredt og rækker langt. Vi evaluerer hele tiden de tiltag, vi sætter i gang – og forsøger at forbedre dem. Vi i tæt samarbejder med vores lokale partnere i Ghana iværksætte stærke “hjælp til selvhjælp” løsninger.

Din støtte er af afgørende betydning for ROFACs arbejde med at yde hjælp til selvhjælp til en af verdens mest sårbare og udsatte grupper nemlig – gadebørn, børn på børnehjem og skoler I landsdistrikterne. Dette er uanset om du er fast bidragsyder eller ønsker at støtte vores projekter for første gang. Vi hjælper mange børn, men med din hjælp kan vi sammen hjælpe endnu flere.

ROFAC søger gerne virksomhedspartnere. Som virksomhedspartnere er der mange måder at støtte vores arbejde på. Venligst kontakt os for at høre nærmere.

Virksomheder over hele verden forpligter sig på velgørenhed og støtte til miljøet, både lokalt og globalt, som en del af deres CSR programmer. CSR omfatter ansvaret for økonomisk bæredygtighed, menneskelig livskvalitet og naturlig balance.

Ofte har travle overordnede i virksomheder, med de rette intentioner om at give tilbage til lokalsamfundet, ikke tid til at sætte sig ind i alle muligheder for virksomhedsfilantropi.

Reach Out For A Child Foundation (ROFAC) er et sikkert og effektivt mål for jeres virksomheds donationer. Reach out For A Child Foundation har erfaring i jordhøjde i Ghana, hvilket er med til at forme programmerne, så de giver størst muligt udbytte af hver investeret DKK, Dollar, Franc eller Euro. 

ROFAC støtter 10 skoler, et børnehjem, og har skabt banebrydende programmer, som tilvejebringer erhvervsmæssige muligheder til mindrebemidlede piger, drenge og gade-mødre. Det er i den forbindelse vigtigt at nævne at frivillige driver ROFAC og om nødvendigt indsamler penge til betaling af administrative omkostninger. Det betyder at hver eneste øre som doneres til ROFAC, går direkte til de programmer der hjælper de desperat fattige og underprivilegerede børn og skoler i Ghana. 

Jeres engagement berettiger jer til en plads på vores æres-liste over gavmilde støtter, på vores hjemmeside. Jeres virksomhedslogo vil, sammen med andre virksomhedsambassadørers, fremgå af vores hjemmeside og af vores materialer til promovering af organisationen.

Jeres firma vil blive inviteret til at deltage i vores bestyrelsesmøder og som æresgæster ved alle vores galla-begivenheder. Repræsentanter for jeres firma vil blive inviteret til at gøre os selskab på vores rejser, hvor vi besøger netop de projekter, jeres firma støtter økonomisk. Både for enkeltpersoner og små grupper fra virksomheden, er det en dejlig måde at komme tættere på hinanden, samt at formidle budskabet om “Caring and sharing” til jeres virksomhed, når de kommer tilbage. Virksomhedssponsorater begynder ved DKK 5.000 og er fuldt afdragsberettigede. 

 

Holde vores drift/administrativ hjul kørende ved at donere til driften af ROFAC.

INGEN omkostninger til ansatte, dvs organisationen drives af frivillige kræfter.

Din donation dækker revisions omkostninger, print af brochurer, telefoni, web hotel, webdesign, kontorartikler og bankgebyrer (vi arbejder på samarbejdesaftler/ sponsorater )

Her i ROFAC vil vi gerne del vores historier med jer, derfor kommer vi meget gerne ud og fortæller om udfordringerne, oplevelserne, børnene, projekterne og om vores partnere i Ghana.

ROFAC kommer ud til både skoler, kirker, foreninger, virksomheder og til forskellige arrangementer og fortæller om hvorfor det er netop ROFAC bidragsyder skal støtte. Venligst kontakt Yvonne Pedersen på mail for at book et foredrag.

Frivillig både herhjemme og i Ghana er velkommen. Der er brug for hjælp med det forskelig projekter og de er velkommen til at kontakt os for at høre nærmere.

Bliv medlem af ROFAC

Det koster kun 150 kr. om året at være medlem eller at bevare sit medlemskab, Medlemsskab løber fra januar og året ud og man kan bliv medlem når som helst. Meld dig ind idag eller forny dit medlemsskab hvis du allerede er en medlemmer.
Hjælp os