Kerneværdier

Positivitet

Ved at imødekomme basale behov og rettigheder hos børn, belønnes vi med gyldne smil hver dag! Vi ser derudover at voksne arbejder hårdt og engagerer sig i samfundet, med henblik på at se det blomstre. Det er denne side af Afrika, som vi ønsker at dele med jer og som vi synes resten af verden skal se!

Små projekter og gennemsigtighed

ROFAC er en lille organisation med en stor vision. Vi samarbejder og kommunikerer direkte med vores medlemmer og donorer, hvilket skaber en mulighed for at de kan deltage i vores projekter og være en del af ROFAC familien. Gennem vores hjemmeside, sociale medier og vores årlige nyhedsbrev, ønsker vi at give et realistisk billede af hvem vi er og det vi arbejder med. I Ghana er den lille målstok indlysende, i forhold til det arbejde vi kan udføre med vores projekter. Denne tilgang betyder, at vi har mulighed for at være nærværende hos det enkelte barn. Hvert eneste barn er unikt og har dermed behov for en unik tilgang. Gennemsigtighed og realistisk formidling giver os mulighed for at vise både vores styrker og vores svagheder. Vi forsøger at give jer indblik i vores projekter i Ghana, ved at lave daglige opdateringer på facebook, twitter, instagram og ved at sende omfattende årlige rapporter og nyhedsbreve. Vi synes det er vigtigt at i ved præcist hvad, hvad jeres donationer går til!

Selvhjulpenhed /Selvstændighed

Gode intentioner og fine gestus er ikke alene nok i udviklingsarbejde. Ved at fokusere på lige forhold frem for bundne og afhængige forhold, kan vi i sandhed gøre en forskel og samtidig arbejde mod en positiv fremtid. At forbedre den nuværende situation, vil kun være til gavn, hvis ændringerne fortsætter. Især når den udenlandske bistand og støtte ophører. Det er med dette i tankerne, at vi starter alle vores projekter, med fokus på at gøre de lokale selvhjulpne.

Lokalt fokus og samarbejde

Alle ROFACs projekter er etableret i samarbejde med lokale organisationer og vi arbejder tæt sammen med udenlandske organisationer. Ved at respektere de kulturelle forskelle, er det altid lykkedes os at overkomme de kulturelle forskelle. Ingen af de to kulturer bliver opfattes som værende bedre end den anden. Effektiv kommunikation er vigtigt, da et projekt ikke er bæredygtigt førend de lokale traditioner og skikke er taget i betragtning. Vi tror at vi ved at opnå dette, kan opnå endnu mere!

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!