Administrativ praksis

Hvordan arbejder vi?

I løbet af de sidste år, har de Ghanesiske og Danske bestyrelser udviklet et stærkt bånd. Ved at kommunikere på lige fod og ved at respektere modpartens visioner, er det lykkedes os at se bort fra de kulturelle forskelle. Grundlæggeren og meddirektøren for ROFAC har den centrale rolle i forhold til at kommunikationen og samarbejdet imellem bestyrelserne i de to lande. Denne besøger desuden projekterne mindst to gange om året.

Ansvaret og tilliden til opretholdelse og administration af projekterne, ligger hos de lokale formænd/ledere i Ghana. De tager initiativet og støttes med råd og økonomisk assistance fra de to bestyrelser.

Den danske bestyrelse har bestyrelsesmøder hvert kvartal. Både formand og næsteformand formidler aktuelle nyheder gennem sociale medier og årlige nyhedsbreve til medlemmerne.

Vi ønsker at dele det ting vi opnår samt vores oplevelser og erfaringer med jer. I kan finde disse samt en oversigt over vores indkomst og udgifter i vores årlige rapporter. Rapporterne indeholder regnskaber og visionsrapporter, der sponsoreres af DINERO. Vores aktuelle regnskab kan findes på følgene link: (kommer snart).

Hvis de er nysgerrige i forhold til andre offentlige dokumenter og den aktuelle årlige rapport, er de altid velkomne til at kontakt os.